Astrophysics Data System (ADS)

Query Results from Astronomy Database

Retrieved 50 abstracts, starting with number 101. Total number selected: 156


Bibcode
Score Date Available Items
Authors
Title
Access Control Help

 1980PAZh....6..609M
1.00010/1980A                                                              
MAZETS, E.P.; GOLENETSKIJ, S.V.; APTECAR, R.L.; GURYAN, Y.A.; ILINSKIJ, V.N.
The galactic origin of gamma-ray bursts

 1980Natur.286..784E
1.00008/1980A                                                              
EVANS, W. D.; KLEBESADEL, R. W.; LAROS, J. G.; TERRELL, J.; KANE, S. R.
Gamma-ray burst observations from the UCB/LASL experiment of ISEE-3

 1980Natur.284..244K
1.00003/1980A                                                              
KSANFOMALITI, L.V.
Discovery of frequent lightning discharges in clouds on Venus

 1980Natur.284..243M
1.00003/1980A                                                              
MOROZ, V.I.; GOLOVIN, YU.M.; EKONOMOV, A.P.; MOSHKIN, B.E.; PARFENT'EV, N.A.; SAN'KO, N.F.
Spectrum of the Venus day sky

 1980AVest..13..149L
1.00001/1980A                                                              
LEBEDEV, V. N.
An aerosol model of the atmosphere of Venus

 1980spre.proc..215I
1.00000/1980A                                                              
ISTOMIN, V. G.; GRECHNEV, K. V.; KOCHNEV, V. A.
Mass spectrometer measurements of the composition of the lower atmosphere of Venus

 1980spre.proc..197B
1.00000/1980A                                                              
BARSUKOV, V. L.; KHODAKOVSKII, I. L.; VOLKOV, V. P.; FLORENSKII, K. P.
The geochemical model of the troposphere and lithosphere of Venus based on new data

 1980nsgr.symp..141C
1.00000/1980A                                                              
CHAMBON, G.; HURLEY, K.; NIEL, M.; VEDRENNE, G.; ZENCHENKO, V. M.; KUZNETSOV, A. V.; ESTULIN, I. V.
Gamma ray burst observations by the 3 Satellite Signe network

 1980N81-25988.....K
1.00000/1980A                                                              
KRASNOPOLSKY, V. A.; PARSHEV, V. A.
Initial data for calculation of Venus' atmospheric photochemistry at heights down to 50 km

 1980N81-25986.....K
1.00000/1980A                                                              
KRASNOPOLSKY, V. A.; PARSHEV, V. A.
Photochemistry of the Venus atmosphere down to 50 km (results of calculations)

 1980LPI....11..765B
1.00000/1980A                                                              
BARSUKOV, V. L.; VOLKOV, V. P.; KHODAKOVSKII, I. L.
The mineral composition of Venus surface rocks - A preliminary prediction

 1980CoRe...17..680Z
1.00000/1980
ZENCHENKO, V.M.; KUZNETSOV, A.V.; ESTULIN, I.V.; VEDRENNE, G.; NIEL, M.; HURLEY, K.
PRELIMINARY RESULTS OF A SEARCH FOR GAMMA-RAY BURSTS BY THE SNEG-2MZ INSTRUMENT ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 AUTOMATIC INTERPLANETARY STATIONS

 1980CoRe...17..667V
1.00000/1980
VERNOV, S.N.; TVERSKOI, B.A.; BORODIN, N.F.; GORCHAKOV, E.V.; ELIZAROV, A.E.; ERMAKOV, S.I.; KADOBNOV, V.B.; KONTOR, N.N.; LYUBIMOV, G.P.; MAIDYKOVSKII, I.V.; MOROZOVA, T.I.; PERESLEGINA, N.V.; SOBACHKIN, I.V.; STEPINA, T.I.; TULUPOV, V.I.; FILIPPYCHEV, S.A.; KHOTILOVSKAYA, T.G.
MEASUREMENTS OF PROTON AND ALPHA-PARTICLE FLUXES ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 AUTOMATIC INTERPLANETARY STATIONS

 1980CoRe...17..657B
1.00000/1980
BELYAKOV, S.A.; DEVICHEVA, E.A.; KURT, V.G.; LOGACHEV, YU.I.; RYUMIN, S.P.; STOLPOVSKII, V.G.; ZABIYAKIN, G.I.; RUTKOVSKII, A.I.
SOME RESULTS OF MEASUREMENTS OF THE SPECTRA OF ENERGETIC PARTICLES IN THE INTERPLANETARY MEDIUM AT DISTANCES OF 1.0-0.7 AU ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 AUTOMATIC INTERPLANETARY STATIONS

 1980CoRe...17..645V
1.00000/1980
VAISBERG, O.L.; GORN, L.S.; ERMOLAEV, YU.I.; ZASTENKER, G.N.; ZAKHAROV, D.S.; ZERTSALOV, A.A.; KLIMASHOV, A.A.; LEIN, E.L.; LEIBOV, A.V.; OMEL'CHENKO, A.N.; POMOGAEV, V.V.; ROMANOV, S.A.; SMIRNOV, V.N.; STEFANOVICH, A.E.; TEMNYI, V.V.; KHAZANOV, B.I.; SHIFRIN, A.V.
AN EXPERIMENT ON THE DIAGNOSIS OF THE INTERPLANETARY AND MAGNETOSPHERE PLASMA ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 AUTOMATIC INTERPLANETARY STATIONS AND THE PROGNOZ 7 ARTIFICIAL EARTH SATELLITE

 1980CoRe...17..638K
1.00000/1980
KURT, V.G.; ROMANOVA, N.N.; SMIRNOV, A.S.; BERTAUX, J.L.; BLAMONT, J.L.
VENUS' ULTRAVIOLET RADIATION IN THE WAVELENGTH REGION FROM 300 A TO 1657 A FROM VENERA 11 AND VENERA 12 DATA (PRELIMINARY RESULTS)

 1980CoRe...17..630K
1.00000/1980
KRASNOPOL'SKII, V.A.; PARSHEV, V.A.
CHEMICAL COMPOSITION OF VENUS' TROPOSPHERE AND CLOUD LAYER BASED ON VENERA 11, VENERA 12, AND PIONEER-VENUS MEASUREMENTS

 1980CoRe...17..614M
1.00000/1980
MAROV, M.YA.; BYVSHEV, B.V.; BARANOV, YU.P.; LEBEDEV, V.N.; LYSTSEV, V.E.; MAKSIMOV, A.V.; MANUILOV, K.K.; FROLOV, A.M.
AEROSOL COMPONENT OF VENUS ATMOSPHERE FROM RESULTS OF MEASUREMENTS ON VENERA 11

 1980CoRe...17..601M
1.00000/1980
MOROZ, V.I.; PARFENT'EV, N.A.; SAN'KO, N.F.
SPECTROPHOTOMETRIC EXPERIMENT ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 DESCENT MODULES. 2. ANALYSIS OF VENERA 11 SPECTRA DATA BY LAYER -ADDITION METHOD

 1980CoRe...17..590E
1.00000/1980
EKONOMOV, A.P.; MOSHKIN, B.E.; GOLOVIN, YU.M.; PARFENT'EV, N.A.; SAN'KO, N.F.
SPECTROPHOTOMETRIC EXPERIMENT ON VENERA 11 AND VENERA 12 DESCENT MODULES

 1980CoRe...17..575G
1.00000/1980
GRECHNEV, K.V.; ISTOMIN, V.G.; OZEROV, L.N.; KLIMOVITSKII, V.G.
THE MASS SPECTROMETER FOR VENERA 11 AND 12

 1980CoRe...17..569K
1.00000/1980
KERZHANOVICH, V.V.; MAKAROV, YU.F.; MAROV, M.YA.; MOLOTOV, E.P.; ROZHDESTVENSKII, M.K.; SOROKIN, V.P.; ANTSIBOR, N.M.; KUSTODIEV, V.D.; PUCHKOV, V.I.
AN ESTIMATE OF THE WIND VELOCITY AND TURBULENCE IN THE ATMOSPHERE OF VENUS ON THE BASIS OF RECIPROCAL DOPPLER MEASUREMENTS BY THE VENERA 11 AND VENERA 12 SPACECRAFT

 1980CoRe...17..565G
1.00000/1980
GERNET, E.D.; ZABIYAKIN, G.I.; IL'IN, L.K.; KRYLOV, V.A.; MAGARSHAK, O.A.; ONISHCHENKO, L.V.; RUTKOVSKII, A.I.; RYKOVANOV, S.N.
RAPID PROCESSING OF THE INFORMATION OF THE SCIENTIFIC EXPERIMENTS ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 SPACECRAFT

 1980CoRe...17..551A
1.00000/1980
ABRAMOVICH, S.K.; AGEEVA, T.D.; AKIM, E.L.; ZASLAVSKII, G.S.; IVANOV, N.M.; KAZANSKII, M.A.; LYASKOVSKAYA, V.I.; MORSKOI, I.M.; PAPKOV, O.V.; POLYAKOV, V.S.; STEPAN'YANTS, V.A.; SUKHANOV, K.G.; TUKHONOV, V.F.; KHEIFETS, V.N.
BALLISTICS AND NAVIGATION OF VENERA 11 AND VENERA 12 AUTOMATIC INTERPLANETARY STATIONS

 1980CoRe...17..545K
1.00000/1980
KARYAGIN, V.P.; KOVTUNENKO, V.M.; KREMNEV, R.S.; KUZNETSOV, V.V.; PICHKHADZE, K.M.; SKLOVSKAYA, I.A.; FINCHENKO, V.S.; YAROSHEVSKII, V.A.
AERODYNAMICS AND DYNAMICS OF THE VENERA 11 AND VENERA 12 DESCENT VEHICLES

 1980CoRe...17..539A
1.00000/1980
AVDUEVSKII, V.S.; BORODIN, N.F.; VASIL'EV, V.N.; GODNEV, A.G.; KARYAGIN, V.P.; KOVER'YANOV, V.A.; KOVTUNENKO, V.M.; KREMNEV, R.S.; PAVLOVA, V.M.; ROZHDESTVENSKII, M.K.; SERBIN, V.I.; SUKHANOV, K.G.; USPENSKII, G.R.; CHEREMUKHINA, Z.P.
PARAMETERS OF VENUS' ATMOSPHERE AT VENERA 11 AND VENERA 12 LANDING SITES (AN ANALYSIS OF THE RESULTS OF MEASUREMENTS MADE BY THESE AUTOMATIC INTERPLANETARY STATIONS)

 1980CoRe...17..532Z
1.00000/1980
ZAITSEV, A.V.; KARYAGIN, V.P.; KOVTUNENKO, V.M.; KREMNEV, R.S.; FOKIN, V.G.; PICHKHADZE, K.M.; RODIN, A.L.; SUKHANOV, K.G.; TURCHANINOV, V.N.; FEDOROV, O.S.
VENERA 11 AND VENERA 12. FUNCTIONING OF THEIR DESCENT VEHICLES IN THE PLANET'S ATMOSPHERE

 1980CoRe...17..529K
1.00000/1980
KURT, V.G.; ZHEGULEV, V.S.
PRELIMINARY RESULTS OF RESEARCH PERFORMED ON THE VENERA 11 AND VENERA 12 SPACECRAFT

 1979PAZh....5..588V
1.00012/1979A                                                              
VEDRENNE, G.; ZENCHENKO, V.M.; KURT, V.G.; NIEL, M.; HURLEY, K.; ESTULIN, I.V.
Observations of the X-ray burster 0525.9-66.1

 1979Natur.282..587M
1.00012/1979A                                          S                  
MAZETS, E. P.; GOLENTSKII, S. V.; ILINSKII, V. N.; APTEKAR, R. L.; GURYAN, IU. A.
Observations of a flaring X-ray pulsar in Dorado

 1979Geokh.....1747K
1.00012/1979A                                                              
KHODAKOVSKII, I. L.; VOLKOV, V. P.; SIDOROV, IU. I.; DOROFEEVA, V. A.; BORISOV, M. V.; BARSUKOV, V. L.
A geochemical model of the troposphere and crust of Venus based on new data

 1979CosRe..17..820Z
1.00010/1979A                                                              
ZENCHENKO, V. M.; KUZNETSOV, A. V.; ESTULIN, I. V.; VEDRENNE, G.; NIEL, N.; HURLEY, K.
Preliminary results of a search for gamma-ray bursts by Venera 11 and Venera 12 with the SNEG-2MZ instrument

 1979CosRe..17..812M
1.00010/1979A                                                              
MAZETS, E. P.; GOLENETSKII, S. V.; ILINSKII, V. N.; PANOV, V. N.; APTEKAR, R. L.; GURIAN, IU. A.; SOKOLOV, I. A.; SOKOLOVA, Z. IA.; KHARITONOVA, T. V.
Study of cosmic gamma-ray bursts in the Konus experiment

 1979CosRe..17..804V
1.00010/1979A                                                              
VERNOV, S. N.; TVERSKOI, B. A.; BORODIN, N. F.; GORCHAKOV, E. V.; ELIZAROV, A. E.; ERMAKOV, S. I.; KADOBNOV, V. B.; KONTOR, N. N.; LIUBIMOV, G. P.; MAIDYKOVSKII, I. V.
Measurements of proton and alpha-particle fluxes by Venera 11 and Venera 12

 1979CosRe..17..793B
1.00010/1979A                                                              
BELIAKOV, S. A.; DEVICHEVA, E. A.; KURT, V. G.; LOGACHEV, IU. I.; RIUMIN, S. P.; STOLPOVSKII, V. G.; ZABIIAKIN, G. I.; RUTKOVSKII, A. I.
Some results of energetic particle spectra measurements in the interplanetary medium at distances from 1.0 to 0.7 AU on the Venera 11 and 12 space probes

 1979CosRe..17..772K
1.00010/1979A                                                              
KURT, V. G.; ROMANOVA, N. N.; SMIRNOV, A. S.; BERTAUX, J. L.; BLAMONT, J. E.
Ultraviolet radiation of Venus in the 300-1657-A wavelength range from Venera 11 and 12 data /preliminary results/

 1979CosRe..17..747K
1.00010/1979A                                                              
KSANFOMALITI, L. V.
Lightning in the Venusian cloud layer

 1979CosRe..17..743M
1.00010/1979A                                                              
MAROV, M. IA.; BYVSHEV, B. V.; BARANOV, IU. P.; LEBEDEV, V. N.; LYSTSEV, V. E.; MAKSIMOV, A. V.; MANUILOV, K. K.; FROLOV, A. M.
The aerosol component of the Venus atmosphere according to measurements by the Venera 11 probe

 1979CosRe..17..655A
1.00010/1979A                                                              
AVDUEVSKII, V. S.; BORODIN, N. F.; VASILEV, V. N.; GODNEV, A. G.; KARIAGIN, V. P.; KOVERIANOV, V. A.; KOVTUNENKO, V. M.; KREMNEV, R. S.; PAVLOVA, V. M.; ROZHDESTVENSKII, M. K.
Analysis of measurements of Venusian atmosphere parameters at Venera 11 and 12 landing sites

 1979Sci...205..119E
1.00007/1979A                                                              
EVANS, W.D.; GLORE, J.P.; KLEBESADEL, R.W.; LAROS, J.G.; TECH, E.R.; SPALDING, R.E.
Gamma-ray burst observations by Pioneer Venus Orbiter

 1979PAZh....5..229K
1.00006/1979A                                                              
KSANFOMALITI, L. V.; VASILCHIKOV, N. M.; GANPANTSEROVA, O. F.; PETROVA, E. V.; SUVOROV, A. P.; FILIPPOV, G. F.; IABLONSKAIA, O. V.; IABROVA, L. V.
Electrical discharges in the atmosphere of Venus

 1979PAZh....5..222M
1.00006/1979A                                                              
MOROZ, V. I.; MOSHKIN, B. E.; EKONOMOV, A. P.; SANKO, N. F.; PARFENTEV, N. A.; GOLOVIN, IU. M.
Venera 11 and 12 descent-probe spectrophotometry - The Venus dayside sky spectrum

 1979PAZh....5..211I
1.00006/1979A                                                              
ISTOMIN, V. G.; GRECHNEV, K. V.; KOCHNEV, V. A.
Venera 11 and 12 mass spectrometry of the lower Venus atmosphere

 1979N79-25965.....I
1.00006/1979A                                                              
ISTOMIN, V. G.; GRECHNEV, K. V.; KOCHNEV, V. A.
Mass spectrometry measurements of the lower atmosphere of Venus

 1979N79-25962.....M
1.00006/1979A                                                              
MOROZ, V. I.; MOSHKIN, B. Y.; EKONOMOV, A. P.; SANKO, N. F.; PARFENTEV, N. A.; GOLOVIN, Y. M.
Spectrophotometric experiment on the Verera-11 and Venera-12 descent vehicles: Some results of the analysis of the spectrum of the daytime sky of Venus

 1979N79-25961.....K
1.00006/1979A                                                              
KSANFOMALITI, L. V.; VASILCHIKOV, N. M.; GANPANTSEROVA, O. F.; PETROVA, Y. V.; SUVOROV, A. P.; FILIPPOV, G. F.; YABLONSKAYA, O. V.; YABROVA, L. V.
Electrical discharges in the atmosphere of Venus

 1979IAUC.3356....1E
1.00005/1979    E                                                          
EVANS, D.; KIEBESADEL, R.; BAROS, J.; CLINE, T.; DESAI, U.; TEEGARDEN, B.; PIZZICHINI, G.; HURLEY, K.; NIEL, M.; VEDRENNE, G.; ESTULIN, I. V.; MAZETS, E. P.
gamma-ray Burst 79-03-05

 1979PAZh....5..163M
1.00004/1979A                                                              
MAZETS, E. P.; GOLENETSKII, S. V.; ILINSKII, V. N.; PANOV, V. N.; APTEKAR, R. L.; GURIAN, IU. A.; SOKOLOV, I. A.; SOKOLOVA, Z. IA.; KHARITONOVA, T. V.
Venera 11 and 12 observations of gamma-ray bursts - The Cone experiment

 1979N79-20971.....M
1.00003/1979A                                                              
MAZETS, Y. P.; GOLENTSKIY, S. V.; ILINSKIY, V. N.; PANOV, V. N.; APTEKAR, R. L.; GURYAN, Y. A.; SOKOLOV, I. A.; SOKOLOVA, Z. Y.; KHARITONOVA, T. V.
Preliminary results of a gamma-ray burst study in the Konus experiment on the Venera-11 and Venera-12 space probes

 1979PAZh....5....3.
1.00002/1979A                                                              
N/A
The Venera 11 and Venera 12 experiments - First results

Return HTML abstracts View on screen Sort by score
Return plain text abstracts Send to printer Sort by first author name
Return generic tagged abstracts Save to file Sort by date (most recent first)
Return BIBTEX reference list Sort by date (oldest first)
Return this list resorted Sort by entry date
Return references in AASTeX format

         ABSTRACT QUERY   HELP

Use: Authors  Titles Key words  Abstract
Return:  Results  Form

Get next set of references


Query Parameters:

Query words:             VENERA 11